Forumregels

Forumregels

  1. Geen spam. Alle automatische berichten, advertenties en links naar websites van concurrenten worden onmiddellijk verwijderd.
  2. Plaats alleen in relevante subforums. Berichten die in het verkeerde onderwerpgebied zijn gepost, worden door moderators verwijderd en op het juiste subforum geplaatst.
  3. Respecteer andere gebruikers. Geen flaming of misbruikende mede-forumleden. Gebruikers die opruiende, beledigende opmerkingen blijven plaatsen, worden van het forum verwijderd nadat er twee waarschuwingen zijn uitgegeven door moderators.
  4. Intimidatie. Er worden geen bedreigingen of pesterijen van andere gebruikers getolereerd. Elk geval van bedreigend of intimiderend gedrag is reden voor verwijdering uit de forums.
  5. Inhoud voor volwassenen. Geen godslastering of pornografie is toegestaan. Posts met pornografisch materiaal worden verwijderd.
  6. Illegale inhoud. Geen herplaatsing van auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere illegale inhoud is toegestaan. Berichten met illegale inhoud of auteursrechtelijk beschermd materiaal worden verwijderd.